44 zbornikov s praktičnimi strategijami za učitelje in vzgojitelje
44 mednarodnih in nacionalnih konferenc
18.800 udeležencev
2000 potrdil o dodatnem strokovnem delu
1 izobraževalni parter
630 izobraževalnih dogodkov v naši organizaciji
520 izved seminarjev v pedagoških kolektivih