23 mednarodnih in nacionalnih konferenc
2000 potrdil o dodatnem strokovnem delu
18.800 udeležencev
630 izobraževalnih dogodkov v naši organizaciji
520 izved seminarjev v pedagoških kolektivih
23 zbornikov s praktičnimi strategijami za učitelje in vzgojitelje
1 izbobraževalni parter