Holistični pogled na nadarjenost

zbornik – Ptuj, 2008
ISBN 978-961-91579-6-1
34 prispevkov
259 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.nadarjen.si.

Cena: Razprodano

Vsebina

 • Dr. Franc Monks: Begabung und Hochbegabung - Zum aktuellen Stand der Begabungs forschung und Begabtenforderung
 • Dr. Waltraud Rosner: National Policies and Programmes for the Support of the Gifted and Talented
 • Dr. Juan Alonso: Advances in the last decade in matter of Giftedness in Latinamerica (1998-2008)
 • Dr. Grozdanka Gojkov: Methodological Problems in Research on Giftedness
 • Dr. Slavica Maksić, Sevkušić, S.: Qualitative Analysis of Creative Products of Primary School Pupils
 • Dr. Ljupće Kevereski: Perspective of Proceeding Development Gifted Students in Macedonia
 • Dr. Ivan Ferbežer: Holistični pristop k nadarjenosti
 • Dr. Oto Težak: Intelligent Systems
 • Dr. Jana Kalin: Vloga razrednika pri delu z nadarjenimi učenci/dijaki v Sloveniji
 • mag. Irena Adlešič, dr. Janez Jerman: Primerjava samopodobe nadarjenih učencev in njihovih vrstnikov
 • Tanja Horvat: Učna in socialna samoučinkovitost nadarjenih učencev
 • Mr. Lilijana Krneta: Nenasilna komunikacija u funkciji podsticanja darovitosti
 • Tamara Maleševič: Zakaj in kako razvijati karakter nadarjenega otroka za bodočega voditelja
 • Darja Farič: Pomen prekomerne razdražljivosti pri nadarjenih učencih
 • Mateja Meško: Vpliv okolja za razvoj nadarjenega otroka
 • mag. Nika Cerar: Delavnice za nadarjene učence - skrb za osebnostni in celostni razvoj
 • Težak Suzana, mag. Maruška Željeznov - Seničar, Vanja Vtič: Razvijanje čustvenega in socialnega področja nadarjenih učencev v klubu nadarjenih
 • Jelena Prtljaga: Fostering Creativity and Figurative Thinking in English Language Classroom
 • Predrag Prtljaga: An IT Gifted – An ET in the Classroom
 • Tomaž Klajderič: Talentirani pri tujih jezikih
 • Irena Ivanuš: Delo z nadarjenimi dijaki na gimnaziji Ptuj
 • Ana Klemenčič: Refleksija o delu z nadarjenimi v praksi
 • Marjanca Kušar: Izboljšave pri delu z nadarjenimi učenci
 • Deborah Krtalič: Drugačna a nadarjena
 • Karin Markovič: Sodelovanje identificiranih nadarjenih učencev devetih razredov v znanstveno raziskovalnem središču Bistra v Ptuju
 • Marjan Prevodnik: Strategije vstopanja v problematiko likovno nadarjenih otrok in mladostnikov
 • Ivica Korez: Šola in neuspešni nadarjeni učenci
 • mag. Irena Može: Neuspešni nadarjeni učenci
 • Mojca Kukanja: Ali imamo na naših šolah talentirane učence za zgodovino?
 • Marija Krajnc: Raziskovalno delo – didaktična strategija za delo z nadarjenimi dijaki
 • Dr. Alenka Lipovec, Helena Bezgovšek: Matematična ustvarjalnost učencev in bodoči učitelji razrednega pouka
 • Majda Švagan: Matematično nadarjeni učenci
 • Jasna Arrigoni: O standardima u poučevanju bodućih učitelja na področju obrazovanja darovitih učenika
 • Mojca Kukanja: Talentiranost v mestu orhidej, kulturnih barv in predpisov