Izobraževanje

V MiB d.o.o. izvajamo izobraževanje za pedagoške delavce v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Več o naših izobraževanih seminarjih in konferencah lahko najdete na portalih www.vzgojitelj.si in www.ucitelj.org.