Literatura za osnovne šole

Praktične strategije v OPB

zbornik, Ljubljana, 2016
ISBN 978-961-93789-4-6
52 prispevkov
337 strani

Več...


Alternativne metode poučevanja

zbornik, Ljubljana, 2015
ISBN 978-961-93789-2-2
42 prispevkov
362 strani

Več...


Inovativnost in ustvarjalnost

zbornik, Ljubljana, 2015
ISBN 978-961-93789-1-5
20 prispevkov
148 strani

Več...


Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB

zbornik – Ljubljana, 2014
ISBN 978-961-92823-9-7
18 prispevkov
130 strani

Več...


Ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB

zbornik – Ljubljana, 2013
ISBN 978-961-92823-7-3
27 prispevkov
150 strani

Več...


Projektno učno delo v podaljšanem bivanju

zbornik – Ljubljana, 2012
ISBN 978-961-92823-5-9
21 prispevkov
149 strani

Več...


Učitelj v podaljšanem bivanju Vizija, delo in izzivi

zbornik – Ljubljana, 2011
ISBN 978-961-92823-3-5
32 prispevkov
218 strani

Več...


Solidarnost in odgovornost

zbornik – Ljubljana, 2010
ISBN 978-961-92823-0-4
24 prispevkov
204 strani

Več...


Ustvarjalnost v gibanju

zbornik – Ljubljana, 2009
ISBN 978-961-91579-8-5
27 prispevkov
196 strani

Več...


Mednarodni simpozij učiteljev podaljšanega bivanja

zbornik – Ljubljana, 2008
ISBN 978-961-91579-4-7
10 prispevkov
13 strani

Več...


Učitelj v podaljšanem bivanju

zbornik – Ljubljana, 2007
5 prispevkov
12 strani

Več...