Socialne in čustvene potrebe nadarjenih

zbornik – Bled, 2010
ISBN 978-961-92823-1-1
46 prispevkov
424 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.nadarjen.si.

Cena: 50,00 EUR Znižano 15,00 EUR + Poštnina 3,50 EUR
Cena vsebuje DDV.

Vsebina

 • Dr. Nicholas Colangelo: Acceleration of gifted students, cognitive and social issues
 • Dr. Franz J. Mönks: Meeting the learning needs of individuals with high potential
 • Dr. Margaret Sutherland: The early years: firm foundations for future success
 • Dr. Lianne Hoogeveen: The social emotional effects of special educational provisions for gifted children
 • Dr. Grozdanka Gojkov, Dr. Aleksandar Stojanović: Purpose in value structure of the gifted as critical ability and inner moral guide
 • Dr. Ivan Ferbežer: Proactive attention to affective characteristics of gifted students
 • Jasna Arrigoni: Znanstvena pismenost i daroviti učenici
 • Dr. Slavica Maksić: Student creativity and behavioural problems
 • Dr. Mladen Knežević: Sociology of giftedness, is it possible at all?
 • Dr. Ljupćo Kevereski: Emotional intelligence in gifted and talented Bar-On model of emotional intelligence
 • Dr. Ljiljana Krneta: Paradigm of contemporary concepts of giftedness - social-emotional development of the gifted
 • Marija Goršič Šekoranja: Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih romskih otrok
 • Goran Lapat, Tea Pahić: Romi u školi: kako prepoznati nadarenog učenika u romskom razredu
 • Maja Gimpelj Plantan: Razvojno procesno načrtovanje vzgojno - izobraževalnega dela in potrebe otrok v vrtcu
 • Doroteja Logar: Odkrivanje nadarjenih in talentiranih otrok v vrtcu
 • Staša Knežević, Mira Kunstek: Kako odrasli pristopajo k čustvenim potrebam nadarjenih otrok
 • mag. Monja Pust: Prepoznavanje nadarjenosti v srednjih strokovnih šolah
 • Darija Erbus: Upoštevanje potreb nadarjenih učencev na osnovni šoli Ljudski vrt Ptuj
 • Marija Ferenc: Kaj pa otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami?
 • Darja Farič Klemenčič: The emotional intensity of gifted children
 • mag. Mateja Meško,Tina Zadravec: Nadarjeni učenec in zavist
 • Suzana Težak: Študija primera kot metoda preučevanja socialne integracije nadarjene gluhe deklice v redno šolo
 • Dženi Rostohar, Melita Zagorc Vegelj: Dejavnosti za spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja nadarjenih učencev na OŠ Leskovec pri Krškem
 • Jasna Bohnec, Polonca Kužner: Social network (for talented students)
 • Marjana Rojnik: Nadarjenost otroka in socialna sprejetost
 • Ivanka Korez: Socialne in čustvene potrebe poduspešnih nadarjenih otrok
 • Tamara Malešević: Samoregulacijsko učenje in znižani učni dosežki nadarjenih otrok
 • mag. Tanja Horvat Baum: Samoučinkovitost nadarjenih petošolcev v odnosu do staršev, vrstnikov in učiteljev
 • Lidija Horvat: Socialne in čustvene potrebe verbalno nadarjenih učencev
 • Karin Markovič: Razvoj kreativnega mišljenja pri nadarjenih učencih v starosti 10 - 11 let s pomočjo portfolia učencev
 • Polonca Pangrčič: Glavne značilnosti VanTassel-Baska kurikuluma
 • Dr. Bogomir Novak: What type of social learning is suited to the artistically talented?
 • Rasta Fašmon: Vpliv umetnostne terapije na prepoznavanje socialnih in čustvenih potreb nadarjenih
 • Cvetka Puhar: Nadarjeni in talentirani učenci v oddelkih podaljšanega bivanja
 • Petra Korošec: The talented and Montessori pedagogy
 • Urška Repinc, Dr. Primož Južnič: School librarian and gifted pupils
 • Dr. Oto Težak: Research project: Institut for development of giftedness
 • Dr. Ante Kolak, Snežana Prtljaga: Value System of Students with High Academic Achievements
 • Aleksandra Barič Vovk: Izobraževanje odraslih ter prepoznavanje nadarjenosti v izobraževanju odraslih
 • Nevenka Baskar: Matematična delavnica za nadarjene učence
 • Damijana Karlič: Razvoj talentiranosti pri otrocih z motnjami avtističnega spektra ter njihove socialne potrebe
 • Mojca Bečan, Majda Zupan, Lea Torkar: Sobotne šole
 • Izabel Jovanovska Hreščak: Nadarjeni učenci v osnovni šoli
 • Marija Janja Ipavic: Zadovoljni nadarjeni dijaki v srednji šoli
 • Mojca Kukanja Gabrijelčič: Socialna inteligenca učitelja nadarjenega učenca
 • Andreja Ninković: Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja nadarjenih učencev - nuja ali izziv?