Re:Thinking Giftedness: Giftedness in the Digital Age

Book of abstracts – Ljubljana, 2014
ISBN 978-961-253-158-4
185 prispevkov
192 strani

Vsebina je na voljo v elektronski obliki na spletni strani echa2014.mib.si.

Za naročilo zbornika v tiskani obliki se obrnite na:

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
Ljubljana

 

  /