Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju 2016

zbornik – Ljubljana, 2016
16 prispevkov
36 strani

Vsebina

 • Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju - mag. Maruška Željeznov Seničar, MIB d.o.o.
 • Naložba v zdravje in dobra praksa promocije zdravja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju - dr. Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost
 • Psihosocialna tveganja na delovnem mestu v VIZ - mag. Maruška Željeznov Seničar, MIB d.o.o.
 • Reševanje problemov in kriznih situacij v vzgojno - izobraževalnih zavodih - Breda Primožič Novak, VIDO Inštitut
 • Minuta za zdravje na delovnem mestu - Anja Zupan, Vrtec Naklo
 • Zdrav odnos do sebe (in drugih) - Marjetka Biserka Adamlje, Vrtec Jarše
 • Komunikacija, kako poskrbeti zase? - Neva Strel Pletikos
 • Bownova terapija v promociji zdravja - Sabina Laknar
 • Sodelovanje in delo z zahtevnimi sodelavci in starši - mag. Maruška Željeznov Seničar, MIB d.o.o.
 • Sonce, voda, zrak in vrt - Petra Koritnik, Vrtec Jarše
 • Vrtnarjenje v prvem in drugem starostnem obdobju - Marjeta Hosta, Vrtec Čebelica Šentjernej
 • Čiste roke za srečne otroke - Tanja Trček, Vrtec Najdihojca
 • Po zdravju diši - Maruška Tekavčič, OŠ 8 talcev Logatec
 • Zadovoljni učitelji, uspešni učenci - dr. Polona Gradišek, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Glasba kot terapija - Vlasta Ratej, I. OŠ Celje
 • Načrt promocije zdravja v VIZ - dr. Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost, mag. Maruška Željeznov Seničar, MIB d.o.o. 

 

  /