Znanstveno raziskovalna dejavnost

Recenzija

  • Cencič, Mi. in Cencič, Ma., (2002). Priročnik za spoznavno usmerjen pouk. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 120 strani. ISBN 86-11-15357-X

Raziskave in poročila

  • Željeznov Seničar, M., (2004). Promocija poklicev in poklicnega izobraževanja v avtomobilski industriji. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije.
  • Željeznov Seničar, M., (2005). Promocija poklicev in poklicnega izobraževanja v živilski, elektro industriji, strojništvu in cvetličarstvu. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije.
  • Željeznov Seničar, M., (2006). Promocija poklicev in poklicnega izobraževanja. Ljubljana: CPI.