1

BLIŽNJI DOGODKI

Katalog izobraževanj za vrtce 2013/2014

Izobraževanje

Izobraževanje za pedagoške delavce in gospodarstvo

Založba

Zborniki, priročniki in promocijski material.

Prireditve

Nacionalne, mednarodne strokovne in znanstvene konference.