MiB d.o.o.

direktorica podjetja, strokovna vodja in predavateljica

  • vodenje poslovnih procesov podjetja (dokumentacija, vodenje ljudi, strokovne in pravne podlage)
  • strokovno delo:
    • konceptualna postavitev vizije vsebin izobraževanj 
    • priprava marketinškega plana (letna analiza izobraževalnih potreb pedagoških delavcev)
    • organizacija in izvedba izobraževanj (predavanja, konference)
    • predavateljica
    • spremljanje novosti v stroki na svetovnem nivoju ter njihovo vnašanje v slovenski prostor
  • urednica elektronskih (e-učitelj in e-starš) ter drugih tiskanih (zbornikov) gradiv
  • organizacija nacionalnih in mednarodnih konferenc in posvetov
  • metodološka priprava in izvedba raziskav: 
    • Analiza sindikalnih pobud na odločitve politikov (naročnik: KSJS), 2010
    • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja WLB (naročnik: KSJS), 2010
    • Promocija poklicev in poklicnega izobraževanja (naročnik: CPI), 2006
    • Promocija poklicev in poklicnega izobraževanja (naročnik: GZS), 2005
    • Promocija poklicev in poklicnega izobraževanja (naročnik: GZS in RENAULT), 2004
    • Izobraževalne potrebe pedagoških delavcev 2008, 2009, 2010, 2011
  • izvedba strokovnega dela za druge organizacije:
    • Otroci s posebnimi potrebami za potrebe študijskih skupin (naročnik: Zavod republike Slovenije za šolstvo), 2010
    • Predavanje za študente ALU s področja kreativnosti in inovativnosti pri profesorju dr. Fabiu Smotlaku
    • Posodabljanje in razvijanje višješolskih študijskih programov v letih 2006, 2007: izobraževanje   mentorjev za praktično izobraževanje študentov višjih strokovnih šol in v podjetju (naročniki: Šolski center Novo mesto, Ministrstvo za šolstvo in šport, Evropski socialni sklad)
    • MUNUS – posodabljanje in razvijanje programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe v letih 2006 in 2007 (naročniki: Tehniški šolski center Nova Gorica, Ministrstvo za šolstvo in šport, Evropski socialni sklad)
    • tehnična urednica za strokovno znanstveno revijo SODOBNA PEDAGOGIKA (2003 – 2006)
    • Informacijski centri iskalcev zaposlitev (Murska Sobota, 14 dnevno usposabljanje), (naročnika:  Zavod RS za zaposlovanje ter Center za poslovno usposabljanje), 2005
    • Pedagoško andragoško usposabljanje mentorjev v podjetjih (leto 2004, 2005, 2006) (naročnik: Center za poslovno usposabljanje)
  • razpisi:
    • prijava na razpis Mestne občine Ljubljana »Preprečevanje zasvojenosti« in sicer pridobitev sredstev za izobraževanje pedagoških delavcev ter šol za starševstvo v ljubljanski regiji 2008, 2009, 2011, 2012, 2013
    • prijava na razpis KSJS SI-PART partner v socialnem dialogu (naročnik: KSJS), 2009
    • prijava na razpise Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:šola za starševstvo, 2007, 2008, 2009
    • prijava na razpis Sklada za ravoj kadrov in sicer za sofinanciranje šolnine za dokončanje dodiplomskega študija (2009)
    • prijava na razpis ameriške in nizozemske ambasade za sofinanciranje udeležbe tujih strokovnjakov in znanstvenikov na naših konferencah

Izobraževanja:

  • E-usposabljanje: Motivacija odraslih za učenje in izobraževanje, ACS, 51 ur (2012)
  • Career Guidance in Companies – 3rd Descartes Public Conference (2011)
  • Usposabljanje organizacij za pridobivanje EU sredstev iz programa skupnosti Progress 2007-2013 (ProEco in MDDSZ – Direktorat za trg dela in zaposlovanje) (2010)